Analityka i Dozór Wideo

Częstą bolączką systemów monitoringu, która sprawia, że ochrona obiektów może być mniej efektywna lub droższa, jest duża ilość fałszywych alarmów. Zdarza się, że wykrycie włamania bądź przez czujniki nawet najlepiej skonfigurowanego systemu jest zbędnym alarmem.

By możliwa była minimalizacja fałszywych alarmów, agencja ochrony Liberta oferuje innowacyjny system wideo weryfikacji. To rozwiązanie, dzięki któremu ochrona mienia jest jeszcze skuteczniejsza, a ewentualne interwencje – szybsze.

MONITORING WIDEO DLA LEPSZEJ SKUTECZNOŚCI

Wideo weryfikacja alarmów pochodzących z chronionego obiektu stanowi uzupełnienie naszych usług. Dzięki szybkiemu dostępowi do informacji o przyczynie powstania alarmu, jesteśmy w stanie zoptymalizować działania ochrony fizycznej lub przebieg interwencji patrolu.

Posiadamy doświadczenie w realizowaniu tej usługi z wykorzystaniem wideo detekcji intruza i innych funkcji analityki wideo oraz alarmów z Systemów Sygnalizacji Włamania i Napad

u. Operatorzy Stacji Monitorowania Alarmów w zależności od stwierdzonej sytuacji na obiekcie realizują ustalone z klientem procedury.

JAK DZIAŁA ANALIZA WIDEO?

Mówiąc najprościej: gdy system wykryje potencjalne włamanie do budynku lub inną sytuację, która budzi wątpliwość, natychmiast włączy się system nagrywania, a sygnał trafi do Stacji Monitorowania Alarmów, którą prowadzi nasza firma. Wykwalifikowany pracownik dokładnie przeanalizuje obraz, zweryfikuje, czy naprawdę nastąpiło włamanie do domu i podejmie ustalone wcześniej z Klientem procedury – np. wezwie patrol, jeśli konieczna będzie ochrona fizyczna, powiadomi właściwe służby, czy skontaktuje się z Klientem.

CO MOŻNA ZYSKAĆ DZIĘKI WIDEO WERYFIKACJI?

Można osiągnąć następujące korzyści:

– weryfikacja zagrożeń,

– eliminacja fałszywych alarmów,

– natychmiastowa detekcja pożaru i zalania,

– lepsze zarządzanie interwencjami,

– możliwość kontrolowania procesów,

– weryfikacja osób mających dostęp do obiektu.

Bliższe informacje o systemie wideo weryfikacji oraz innych formach ochrony oferowanych przez nas uzyskasz, kontaktując się z nami.