Kim są kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego? Jeśli chodzi o kwalifikowanych pracowników ochrony, to jest to zawód, który zna wiele osób i orientuje się, czym zajmują się osoby z tej branży (ochrona osobista, zabezpieczenie imprez itp.). Jednak niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że do pracowników ochrony zaliczają się również monterzy systemów, którzy profesjonalnie określani są jako kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego.

Jak można zostać pracownikiem zabezpieczenia technicznego?

Jakie są zadania osoby na tym stanowisku? Wszystkiego będzie można dowiedzieć się w tekście poniżej.

Podobnie jak kwalifikowany ochroniarz, przede wszystkim kandydat musi być pełnoletni oraz posiadać obywatelstwo polskie lub innego kraju UE. Podobnie jak kwalifikowany ochroniarz nie może figurować w rejestrze skazanych za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne. Również powinien uzyskać opinię komendanta policji oraz posiadać badania lekarskie i psychologiczne. Niezbędnym składnikiem uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego jest również wykształcenie. Co do zasady to wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności lub informatycznej. Można również ukończyć kurs pracownika zabezpieczenia technicznego. Po uzyskaniu wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego można zakładać, obsługiwać oraz dbać u klientów o elektroniczne urządzenia i systemy alarmowe, które ostrzegają o niebezpieczeństwie dla ludzi i dobytku. Oprócz tego można instalować, obsługiwać oraz otwierać awaryjnie urządzenia i środki mechanicznego zabezpieczenia, czyli np. sejfy lub skrytki.

W zależności od stopnia kalifikacji, kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego może również opracowywać plany ochrony w zakresie zabezpieczenia technicznego dla obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie (szpitale, urzędy pocztowe, obiekty MON). Organizuje pracę i kieruje zespołami pracowników zabezpieczenia technicznego. Praca, w której nigdy się nie nudzisz, tworzysz coś z niczego i z całą pewnością bardzo odpowiedzialna.

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *