Szkolenia

KURS DOSKONALĄCY UMIEJĘTNOŚCI KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY (RAZ NA 5 LAT)

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Kursie doskonalącym umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony.

Zakres kształcenia:

Kurs obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie samoobrony, technik interwencyjnych, wyszkolenia strzeleckiego oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Zakres tematyczny kursu obejmuje:

 • przedstawienie aktualnego stanu prawnego
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej
 • wyszkolenie strzeleckie (w tym strzelanie strzelanie z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej)
 • samoobronę i techniki interwencyjne
 • kurs kończy się zaliczeniem końcowym oraz wydaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika kursu do przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

Wymagania od uczestników:

 • posiadanie aktualnego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Forma, miejsce realizacji i koszt kursu:

 • czas trwania kursu: 40 godzin
 • kurs zaoczny: weekendowo (soboty i niedziele)
 • miejsce realizacji: CKU im. St. Staszica w Koszalinie, ul. Jana Pawła II 17 oraz Zespół Szkół Rolniczych ul. Szczecińska 88, Świdwin
 • koszt uczestnictwa: 400 zł (promocja!)

Organizator kursu:

 • Agencja Liberta w Koszalinie, ul. Władysława IV 137/40

Kurs poprowadzi:

 • TARGET TRAINING ze Szczecina, uprawniony podmiot wskazany w art. 26 ust.7 pkt 4,6 i 7 ustawy o ochronie osób i mienia, uprawniony do prowadzenia kursów doskonalenia umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Dokonanie rezerwacji:

Noclegi:

Informujemy, że istnieje możliwość taniego noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zespole Szkół nr 10,ul. Gnieźnieńska 8, 75-736 Koszalin. (Na koszt słuchacza) Dane kontaktowe w linku http://ptsm.koszalin.pl/kontakt/.

Facebook
Facebook
Facebook