Twój Zaufany Detektyw

Nasze biuro kompleksowo zajmuje się:

Obserwacją osób:

 • ustalenie planu dnia
 • ustalenia kontaktów towarzyskich,
 • miejsca zamieszkania lub miejsca faktycznego przebywania,
 • miejsca pracy i źródła utrzymania,
 • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego,
 • weryfikacja ustalonych obowiązków alimentacyjnych,

Wykrywaniem zdrady małżeńskiej / partnerskiej.

Sprawdzeniem osób:

 • wiarygodność informacji na temat pracowników (praca po godzinach, przebywanie na L-4, itd),
 • opiekunek do dziecka,
 • kontrahentów itd.
 • innych na życzenie klienta

Zbieraniem informacji w sprawach rodowodów:

 • badaniem pokrewieństwa,
 • poszukiwaniem i ustalaniem przodków rodziny.

Poszukiwaniem osób zaginionych i ukrywających się:

 • ustalenie okoliczności i przyczyn zaginięcia,
 • ustalenie świadków,
 • ustalenie kontaktów osoby zaginionej lub ukrywającej się.

Monitorowaniem i obserwacją pojazdów.

Wykrywaniem podsłuchów i podglądów w mieszkaniach, biurach, pojazdach, itp.

Pomocą w sprawach kryminalnych (ustalanie dowodów i źródeł dowodowych).

Inne – na życzenie klienta